Directievoering & bouwtoezicht

De directievoerder is het intermediair tussen opdrachtgever en alle uitvoerende partijen
Bouwen wordt steeds complexer. Niet zelden blijkt een op het oog eenvoudig project uit te groeien tot een pijnlijk traject. De kosten nemen toe en het project duurt aanmerkelijk langer dan gepland. Goede directievoering voorkomt dit. Het werkt kostenbesparend, verhoogt de kwaliteit en houdt de planning onder controle. Voorwaarde is wel dat het toezicht in een vroeg stadium start. Al bij de voorbereidingen moet er inzicht zijn in de planning, de financiën en de bestekken. De directievoerder is immers het intermediair tussen opdrachtgever en alle uitvoerende partijen. Daarom moet hij als vertegenwoordiger van de ontwikkelaar of eigenaar van zaken als veiligheid, kwaliteit en voortgang op de hoogte zijn en blijven. De directievoerder signaleert en informeert zodat tijdig op eventuele afwijkingen gereageerd kan worden. Dat voorkomt verrassingen achteraf.
Bouwbegeleiding