Calculatie

"Binnen Intures beschikken onze kostendeskundigen over alle relevante kennis en ervaring op het gebied van bouwkosten"
expertise-bouwkosten

Wij onderscheiden verschillende niveaus van calculeren, te weten: inschrijfbegroting, directiebegroting, ramingen, hoeveelhedenstaat en meer- & minderwerk. De inschrijfbegroting is een detailbegroting op regelniveau conform de STABU codering en het bestek. Het betreft opvragen, spiegelen en verwerken van offertes van de onderaannemers. De inschrijfbegroting wordt afgeprijsd met behulp van de jaarcontracten. Deze begroting wordt scherp genormeerd conform de huidige marktsituatie. Op verzoek worden bouwplaatsvoorzieningen opgesteld, afgeprijsd en genormeerd. De directiebegroting is een detailbegroting op regelniveau conform de STABU codering en bestek. Deze begroting wordt met behulp van het interne prijzenbestand van Interplan marktconform afgeprijsd en genormeerd.

De ramingen betreffen het opstellen van de bouwkosten op de volgende niveaus:

  • raming op basis van kengetallen
  • bouwdelenraming
  • elementenraming
  • elementenbegroting

De hoeveelhedenstaat is gebaseerd op het opstellen en uitschrijven van een begroting voorzien van hoeveelheden zonder normering en eenheidsprijzen.

Het overzicht van meer- en minderwerk omvat het traceren, opstellen, onderbouwen en totaliseren van wijzigingen tussen de uitvoering- en contractstukken en de inschrijfgegevens. Vaak is de onderliggende calculatie de basis voor de verrekeningen van het meer- en minderwerk. De toepassingsfase van bouwproces is gebaseerd op het schetsontwerp (SO), het voorlopig ontwerp (VO), het definitief ontwerp (DO) en de bestekfase.