Onderhoud- en inspectiestrategie

"Intures heeft alle mensen en middelen in huis om de inspectie- en onderhoudsstrategie te optimaliseren"
pdca

Inspecties maken een belangrijk deel uit van asset maintenance. Aan één kant wordt de frequentie van inspectie bepaald door wet- en regelgeving. In andere gevallen is in het verleden een inspectieregime vastgelegd dat trouw wordt gevolgd.

Om te weten of en wanneer onderhoud dient te worden uitgevoerd ontkomt men niet aan inspecties. Om te voorkomen dat hieraan teveel tijd geld wordt verspild, is het van belang in overleg een goede inspectiestrategie vast te stellen. Deze strategie bevat uiteraard de inspectievorm, frequentie en ook wat er exact wordt geïnspecteerd en met welk doel. De inspectiestrategie is onlosmakelijk verbonden met het onderhoud. Men wil immers exact de staat van onderhoud weten en kunnen voorspellen wanneer een onderhoudsmoment optimaal moet worden gekozen. Hiermee worden productie- en veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en tijdig voorkomen. Door een strategisch onderhoudsplan, onderbouwd met een juiste inspectiestrategie te kiezen, kan beschikbaar budget op de meest efficiënte wijze worden besteed.

Intures heeft alle mensen en middelen in huis om de inspectie- en onderhoudsstrategie te optimaliseren terwijl gelijktijdig de veiligheid, installatiebeschikbaarheid en wet- en regelgeving worden gegarandeerd.