Options Selection Report (OSR) Grondstoffenlogistiek

Tata Steel IJmuiden, GSL

Options Selection Report (OSR) Grondstoffenlogistiek

Intures heeft voor de grondstoffenlogistiek bij Tata Steel inspecties uitgevoerd aan de transportbanden welke essentieel zijn voor het bevoorraden van de beide hoogovens. Falen van deze banden zou enorm hoge kosten met zich meebrengen omdat dit het begin vormt van de gehele supply chain. Als de hoogovens geen grondstoffen krijgen, dan wordt er uiteindelijk ook geen staal geproduceerd.
Op basis van de bevindingen uit de inspecties is vastgesteld dat groot onderhoud benodigd was om de risico’s van stagnatie onder controle te houden. Op basis van een grondige analyse is de juiste onderhoudsmethodiek gekozen van waaruit de herstelprioriteiten zijn bepaald. Een aantal scenario’s zijn in samenwerking met projectmanagement van Tata Steel onderzocht waarna een keuze is gemaakt waarmee het investeringsverzoek kon worden geschreven.
Op basis van een risico en effect analyse zijn prioriteitskeuzes gemaakt tussen de meest essentiële vervangingen en reparaties en aanvullende reparaties die in een later stadium konden worden uitgevoerd. Werkpakketten en bestekken zijn geschreven en het geheel is verwoord in een Options Selection Report (OSR). Dit OSR vormt de investeringsaanvraag welke aan de directie wordt voorgelegd.
Middels het volgen van de juiste processtappen in samenwerking met Tata Steel hebben de specialisten van Intures een wezenlijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van het bedrijfsproces van de installatie.

Reacties

Gerelateerd