Onderzoek optimalisering slijpbanken

Tata Steel IJmuiden, Site Facilities

Onderzoek optimalisering slijpbanken

Voor de slijperij bij één van de fabrieken bij Tata Steel is een onderzoek uitgevoerd naar de daar gebruikte slijpbanken die worden gebruikt om walsen te slijpen waarmee het staal wordt gewalst. Men ondervond als gevolg van vervuiling een verhoogde slijtage aan de apparatuur wat hoge kosten met zich meebracht. Daarnaast was de beleving dat dit frequente onderhoud een negatieve invloed zou hebben op de beschikbaarheid en effectiviteit (OEE) van de slijpbanken. Er werd zelfs overwogen om te investeren in een extra slijpbank om het productieproces van de walserij niet in gevaar te brengen. Aanvankelijk werd verondersteld dat het monteren van afzuigingen boven het slijpproces de oplossing voor de problemen zou zijn.

Na definitie van de vraag en juiste onderzoeksmethoden werd gestart met een uitvoerig onderzoek waarbij materiaal- en omgevingsmetingen zijn verricht en een analyse is gedaan op storingen en het logistieke proces. De resultaten hiervan bleken verrassend en brachten wel aan het licht dat het slijtage veroorzakende stof wel afkomstig was van het slijpproces maar dat de veronderstelde oplossing niet de juiste was. Een filterinstallatie voor het proceswater in combinatie met een waterscherm bleek een betere oplossing en zou de vervuiling wel sterk reduceren. Verdere analyse leerde echter dat dit wel een verlaging van onderhoudskosten met zich mee bracht maar dat de OEE van zowel de bank als de fabriek hier niet door zou verbeteren. Toen het productieproces verder werd bekeken, bleek dat meer winst bleek te halen uit het optimaliseren van het logistieke systeem van voorraadbeheer en beladen van de bank. Indien het mogelijk zou zijn om dit aan te passen, bleek er zelfs ruimte te zijn om met 1 bank minder te werken. In potentie zou dit op jaarbasis een besparing opleveren van meer dan 2 ton.

Het verrichte onderzoek met het daaraan gekoppelde advies is aan de werkeenheid gepresenteerd en wordt op dit moment verder uitgewerkt en uitgevoerd. Gebleken is dat met een goede analyse van processen prestaties kunnen worden verbeterd tegen een zo optimaal mogelijke investering waarbij onnodige uitgaven kunnen worden voorkomen.

Reacties

Gerelateerd