Nulmeting t.b.v. sloop parkeergarage met behoud van kerkruimte

Gemeente Amsterdam

Nulmeting t.b.v. sloop parkeergarage met behoud van kerkruimte

Ten behoeve van de sloop van parkeergarage de Kempering heeft Intures een 0-meting uitgevoerd om de huidige staat vóór de sloop van het parkeergedeelte goed vast te leggen. Een bouwkundig inspecteur heeft nauwkeurig alle reeds aanwezige schades en scheurvormingen in het gebouw geinventariseerd en vastgelegd in een rapport. Tevens is met behulp van een 3D laserscanner een pointcloud model gemaakt om zodoende een zeer nauwkeurige vastlegging van de bestaande toestand te borgen. Naast een 0-meting heeft Intures tevens gezorgd voor een sloopplan en V&G ontwerp. De sloopwerkzaamheden zullen door toezichthouders Intures worden gecoordineerd.

Reacties

Gerelateerd