Montageleiding koelwaterleiding CGM22

Tata Steel IJmuiden, Oxystaalfabriek 2

Montageleiding koelwaterleiding CGM22

In opdracht van TATA Steel, afdeling Projects & Technical Consultancy, heeft Intures de montageleiding verzorgd bij de aanleg van een nieuw leidingtracé dienend voor de Continue Gietmachine 22 van Oxystaalfabriek 2. Het oude leidingtracé was ondergronds gesitueerd en was sterk verouderd en dat maakte inspecteren en onderhouden bijna onmogelijk. Het project is uitgevoerd in bouwteamverband, waarbij Intures de montageleiding heeft verzorgd. Het voorzitten van montagevergaderingen, het direct aansturen en controleren op uitvoering conform bestek en tekeningen en het toezien op de naleving van alle veiligheidsaspecten waren de belangrijkste taken tijdens dit project. Tijdens een productiestop van maximaal 140 uur diende de omsluiting van het oude leidingtracé naar het nieuwe uitgevoerd te worden. Het nieuwe tracé bestaat hierbij uit vijf DN500 leidingen, variërend van 120 tot 170 meter lengte, op een zwaar uitgevoerde staalconstructie. Bij de engineering van deze staalconstructie is direct rekening gehouden met toekomstig bovengronds leidingwerk van Continu Gietmachine 21.

Reacties

Gerelateerd