Het laatste nieuws & actualiteiten

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de laatste berichten in het nieuws rondom Intures, voorheen Bouwburo Ingenieurs

Waarom gevelinspecties noodzakelijk zijn!

De afgelopen jaren hebben zich diverse calamiteiten voorgedaan met metselwerk (kop)gevels in Nederland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2006 een rapport over de veiligheidsproblemen met gevelbekleding gepubliceerd. Ook voor VROM Inspectie was dit aanleiding om een aantal schadegevallen met bezweken gevelconstructies nader te analyseren. Beide initiatieven hebben geleid tot een SBR uitgave “Duurzame veiligheid van metselwerk”. Gemeenten kregen de opdracht om  "verdachte" gevels (met name gebouwen gebouwd tussen 1940 en 1980 van vier verdiepingen of hoger) te laten inspecteren, gebouweigenaren te informeren en indien nodig de gebouwen te laten renoveren.

Onlangs heeft Intures de kopgevels van een 6-tal wooncomplexen in Velsen Noord beoordeeld. De destructieve gevelonderzoeken zijn uitgevoerd conform het protocol in de SBR-publicatie (SBR-protocol Constructieve veiligheid bestaande metselwerkbuitenspouwbladen) en de BRL 2109 (beoordelingsrichtlijn voor het onderzoeken van gemetselde spouwmuren).

Aanpak werkzaamheden

In hoofdlijnen bestaat het onderzoek uit de onderstaande werkzaamheden:
- Archiefonderzoek;
- visuele inspectie (op aanwezigheid) van bestaande spouwankers d.m.v. endoscoop;
- Het testen van de voeghardheid en hechtsterkte van de metselmortel;
- Advies na-verankering (trekproeven en advies);
- Constructieve berekening benodigd aantal spouwankers per m2

Naar aanleiding van de bevindingen en de berekening van de constructeur wordt een uitgebreid rapport met hersteladvies opgesteld waarmee onze opdrachtgever een doelgerichte opdracht kan geven om de renovatiewerkzaamheden te laten uitvoeren.

Comments